wernisaż: 28.03 (czwartek), godz. 19.00,
czas trwania: 28.03–13.04.2019

ANNA WYSOCKA

Urodziła się 9 czerwca 1975 roku.

Ukończyła studia w pracowni malarstwa profesora Lecha Wolskiego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1999 roku. Uzyskała stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuk plastycznych w 2013 roku.

Obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Warszawskiego.

Zorganizowała 25 wystaw indywidualnych, brała udział w 50 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, otrzymała 11 nagród i wyróżnień.

Tworzy obrazy, rysunki, obiekty, rzeźby i płaskorzeźby w technice własnej.

www.annawysocka.com.pl